Deelname aan de activiteiten en behandelingen van Vibe Yoga betekent akkoord gaan met de algemene service voorwaarden:

 • Voor alle workshops en cursussen geldt dat eigen yoga materiaal wordt meegenomen. De docent kan advies geven over de materialen. 
 • Wanneer je medische klachten hebt, raadpleeg eerst je arts, alvorens te starten met de les. Klachten worden gemeld bij de docent.
 • Deelname aan de yogalessen geschiedt op eigen risico. Vibe Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.
 • Aankopen zijn persoonsgebonden en in overleg overdraagbaar.   
 • De bijdrage voor een cursus dient vooraf en, bij voorkeur, per bankbetaling/ Ideal te worden gedaan. De genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. de kleine ondernemersregeling. Er worden €0,25 transactiekosten berekend voor een iDeal betaling en/of terugbetaling. 
 •  Wanneer de betaling niet wordt gedaan, behoudt de docent het recht de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Afmelden voor korte yoga cursussen kan tot 48 uur voor aanvang. Daarna vindt geen restitutie plaats (ook niet tijdens de cursus)
 • Afmelden voor behandelingen en workshops kan tot 24 uur voor aanvang. Daarna vindt geen restitutie  Indien er nog niet betaald is, worden de kosten doorberekend.
 • Wanneer een wekelijkse les niet gevolgd kan worden dan wordt, op verzoek, een digitale les te compensatie aangeboden of mag iemand anders meedoen aan de les
 • Indien de docent verhinderd is een les te geven, dan wordt de deelnemer tijdig hierover geïnformeerd. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd vervanging te zoeken.
 • Vibe Yoga houdt zicht het recht voor de indeling van de lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen. Er dienen minimaal vier deelnemers te zijn per les om deze door te laten gaan.
 • Vibe Yoga is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke bezittingen

Persoonsgegevens & Privacy

Vibe Yoga respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van de website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij het uitgangspunt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vibe Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden

 • Je naam en e-mailadres voor het verzenden van nieuwtjes, en eventuele nieuwsbrieven en voor het kunnen reserveren van lessen en workshops.
 • Wanneer je het contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien. Deze reactie wordt of via e-mail of via telefoon gedaan
 • Je naam en fysieke adres voor het versturen van facturen als dit niet digitaal kan

Door je gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je uitgevoerd moeten worden.

Vibe Yoga neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vibeyoga.nl

Google Analytics en Google Adwords
Via de web server (Antagonist) wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google Analytics. Via de website worden cookies geplaatst door Google, als onderdeel van deze diensten. Google gebruikt deze informatie om meer inzicht te verkrijgen over het gebruik en vindbaarheid van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Vibe Yoga heeft hier geen invloed op.

Beveiliging persoonsgegevens
Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn
Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor mails word je automatisch verwijderd uit het systeem. Wanneer je klant bent, worden de eventuele facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, ik zal je gegevens dan niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van je toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens te rectificeren. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.

Klachtenregeling
Je mag ervan uitgaan dat ik als mijn vak zo goed mogelijk uitoefen en je tips en nieuws geef die ik echt bruikbaar vind. Heb je toch klachten over de tips en informatie die ik stuur of de manier waarop ik met je ben omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Je kunt jezelf altijd uitschrijven voor een eventuele nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief staat een knop waarbij je je kunt afmelden. Heb je behoefte om met mij in gesprek te gaan dan kan dat ook altijd. Neem dan contact met mij op. Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Wijzigingen
Vibe Yoga behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden direct in werking.

Scroll naar boven